10. DUBNA 2018
KONGRESOVÉ CENTRUM IKEM

AKTUÁLNÍ K DATU 1. BŘEZNA 201808:00 REGISTRACE, OBČERSTVENÍ09:00 – 10:30 PRVNÍ BLOK ODBORNÝCH SDĚLENÍ

MUDr. Pavel Frühauf: Indikace k enterální nutriční intervenci v pediatrii

Mgr. Miroslava Matějková: Praktické využití nízkobílkovinné diety

Šárka Suraová: Nutriční edukace u dětí v lázeňské péči

Radka Ranšová: Nutriční podpora u chirurgických pacientů


10:30 – 10:50 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ10:50 – 12:00 DRUHÝ BLOK ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Olga Mengerová a kol.: Výživa pacienta po multiorgánové transplantaci

As. MUDr. Pavlína Piťhová: Současné možnosti monitorace pacientů s diabetem

Bc. Marieta Baliková: Práce nutričního terapeuta na dětské psychiatrické klinice


12:00 – 12:20 PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ12:20 – 13:30 TŘETÍ BLOK ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Ing. et Mgr. Tereza Klbíková: Management nutriční péče u pacientů s neurogenní dysfagií

Mgr. Ivana Šišková: Realimentace po cévních mozkových příhodách

MVDr. Halina Matějová: Nutriční diagnózy


13:30 – 14:30 PŘESTÁVKA, OBĚD V JÍDELNĚ IKEM*
(*oběd není možné podávat dříve z důvodu výdeje obědů zaměstnancům IKEM)14:30 – 16:00 ČTVRTÝ BLOK ODBORNÝCH SDĚLENÍ

Mgr. Tamara Starnovská: Legislativní změny v profesi nutriční asistent, terapeut a specialista

MUDr. Miloš Mráz, PhD., Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Endoskopická léčba obezity a diabetu II. typu

PharmDr. Alena Linhartová: Podávání léčiv sondou

Mgr. Jitka Tomešová, Mgr. Tamara Starnovská: Výživa na konci

(Změna programu vyhrazena)

Program v PDF ke stažení
Přihláška na konferenci
Pokyny pro cestující


Za podporu děkujeme partnerům konference!