Cholesterolová lež neříká pravdu

V poslední době se v médiích i přes meily šíří šokolující zjištění o choleslerolu. Takže přidávám vyjádření mých kolegyň z Flora linky: V poslední době se zejména po internetu šíří článek amerického lékaře Dwighta Lundella, který v něm odmítá současný názor lékařské...