Kvalifikační vzdělání

 • Mgr. Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka, obor Biomedicínská antropologie
 • Bc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Všeobecná biologie
 • DiS. Vyšší zdravotnická škola 5. května 41, Praha 4, Diplomovaná dietní sestra
 • Gymnázium Trutnov

Certifikované kurzy a specializace

 • Kurz laktačního poradenství, úroveň zdravotník
 • CK Prohlubující kurz Bazální stimulace prof. A. Fröhlicha I.
 • CK Nástavbový kurz Bazální stimulace
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu
 • CK Komunitní péče a poradenství u seniorů
 • CK Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním
 • CK Základní kurz Bazální stimulace
 • Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných (odborný kurz pro lékaře)
 • CK Péče o PEG
 • CK Metody stanovení individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Kurz STOB Metody behaviorální terapie