Dalším z pravidelných seminářů v Thomayerově nemocnici, který pro Vás na základě Vašich požadavků z minulých let chystáme, je Výživa přes hlavu 

(aneb jak nakrmit pacienta, když… nejí kvůli poruše příjmu potravy, je obézní a jí špatně a hodně, je malé dítě a jídlo systematicky odmítá, je senior a jídlo systematicky odmítá… ).

– 22. května 2018
– 10:00-14:30
– TN, Vídeňská 800, Praha, Pavilon A1 – 1. patro
– seminář je vhodný pro všechny zdravotnické pracovníky bez omezení profese
Z již potvrzených přednášejících se můžete těšit na
– Doc. MUDr. Pavla Kohouta, PhD. (TN, Praha)
– MUDr. Jaroslava Kotena (TN, Praha)
– MUDr. Pavla Kabíčka (TN, Praha)
– PhDr. Ivu Málkovou (STOB)
– Mgr. Janu Kříhovou (TN, Praha)
– Ludmilu Dostálkovou (Lanškroun)
– Editu Weidenthalerovou (VFN, Praha)
Přihlášku a informace o platbě najdete na stránkách Thomayerovy nemocnice
Těším se na viděnou! 🙂