Světová zdravotnická organizace a britští vědci se neshodnou v otázce, kdy začít kojence přikrmovat pevnou stravou.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby byly děti v prvních šesti měsících života krmeny výhradně mateřským mlékem. Nové zhodnocení vědeckých dat však naznačuje, že by bylo vhodnější, aby děti začínaly přijímat pevnou stravu už mezi čtvrtým a šestým měsícem života.

Výhradní kojení Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje jako stav, při kterém jsou z výživy dítěte vyloučeny veškeré pevné potraviny a jiné tekutiny než mateřské mléko. Netýká se to pouze léků, vitaminů a minerálů. V roce 2001 vydala WHO doporučení, podle kterého by období výhradního kojení mělo trvat až do šestého měsíce života dítěte. Přestože bylo revidováno, doporučení se z velké části opírá o výsledky vědeckých studií zpracovaných před rokem 2002. Studie publikovaná v časopise British Medical Journal, zpracovaná britskými pediatry a nutričními odborníky, však zahrnuje i novější studie. A právě ony obsahují důkazy o tom, že odkládání zavedení pevné stravy do jídelníčku dítěte až do šestého měsíce života může mít nepříznivý zdravotní dopad. Spadá do něj i to, že matka nemusí být schopna plně uhradit energetické požadavky dítěte a jeho potřebu železa.

Děti, které byly plných šest měsíců živeny výhradně mateřským mlékem, jsou proto vystaveny vyššímu riziku anémie, která je spojována s mentálními, motorickými i psychosociálními problémy. Vědci také objevili zvýšený výskyt potravinových alergií a vyšší riziko rozvoje celiakie čili onemocnění způsobeného přecitlivělostí na lepek. Je však třeba říci, že děti, které byly prvních šest měsíců života krmeny výhradně mateřským mlékem, méně podléhají infekčním onemocněním, jako je zápal plic, než děti, které byly tímto způsobem živeny kratší dobu. Výhradní kojení po dobu šesti měsíců je proto podle vědců zcela obhajitelné v rozvojových zemích s vysokou dětskou úmrtností způsobenou infekcemi. A rada pro matky z Evropské unie? Jedna z autorek studie, odbornice na dětskou výživu Mary Fewtrellová na webových stránkách Nature News říká, že vydat nové doporučení autoři studie nemají v popisu práce. Podle jejich mínění by však matky mohly začít dítě přikrmovat pevnou stravou ve čtvrtém až šestém měsíci života dítěte – ve chvíli, kdy cítí, že jejich dítě je na to připravené.

Mluvčí WHO odmítli náznaky, že jejich doporučení je založeno na zastaralých důkazech a vyjádřili pochybnosti o nezávislosti studie, jejíž některé autory sponzorovaly firmy vyrábějící dětskou stravu. Mary Fewtrellová k tomu na stránkách Nature News říká, že přestože určité spojení s průmyslem existuje, jsou ona i její kolegové nezávislí vědci, které financují pouze univerzity a nemocnice a že žádný z nich nepřijal jiné prostředky než svůj normální plat. Poukazuje i na to, že studie nehovoří o typu pevné stravy, která klidně může být vyráběna doma.

Zdroj: British Medical Journal, Nature News