Společnost pro bezlepkovou dietu, o. s., pořádá u příležitosti 10. výročí svého založení 6. FÓRUM CELIAKŮ. Akce proběhne 16.4.2011 ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6.

Program a další informace naleznete na stránce Celiak.cz. Sama se bohužel zúčastnit nemůžu, ale dle programu by mohla být akce hodně pěkná, takže všem doporučuji!