V tištěné pozvánce Nutriční terapie je původní program bez uvedené změny – přednáším hned po prof. Perlínovi místo paní Kreuzbergové.
Kolegy a kolegyně z Thomayerovy nemocnice si také dovoluji pozvat na další z cyklu Dynamická dietologie (25.10.2012 od 13 hodin, přihlášky na intranetu www.ftn.cz, účast ohodnocena kredity a bezplatná, bude opět legrace 🙂 ).
Pokud doc. Kužela uzná za vhodné, odpřednáším také některé praktičtější okruhy v novém předmětu Základy výživy a klinické dietologie na Katedře antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK, vždy ve středu od 13,10.
No a letošní přednáškové turné završíme třemi krátkými přednáškami („Vzdělávací programy Výživa v onkologii“ a „Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory“ a „Nutriční péče – kontrola nutričního stavu pacientů online“) na konferenci Evropské federace asociací nutričních terapeutů EFAD/DIETS poslední říjnový víkend ve slovinské Portoroži.
Těším se, že se vámi na některých akcích potkám!