Nejvíc mě na celém kurzu mrzelo, že jsem se dozvídala takové informace, které bych očekávala, že budu znát už ze školy. A pro nás, nemocniční, by bylo fajn, kdyby podobné informace měli v hlavně také lékaři, abychom od nich mohli mít nějakou podporu v našem konání. Takže posílám několik postřehů a informací o malnutrici a péči o PEG (akorát teď zjišťuju, že se v těch svých poznámkách tak úplně nevyznám, takže pokud mám něco špatně, určitě mi napište 🙂 ).

 • Malnutrice 
  • hypokalorická, adaptace na nízký příjem energie a živin: mentální anorexie, stenóza jícnu, 
  • hyperkalorická, hypermetabolizmus jako součást některých onemocnění: UPV, akutní pankreatitida, nádorová onemocnění
  • příčiny kromě nízkého příjmu stravy: poruchy digesce, pasáže, metabolizmu, zvýšené ztráty a potřeba (UPV, drény, při tzv. stresovém hladovění může denně docházet ke ztrátě až 250 g)
 • Pobyt člověka v nemocnici je asi 1000x rizikovější, že ho ohrozí na životě, než povolání pilota zámořských letů
 • Pokud pacient ujde 3-4 patra schodů, svědčí to pro dobrý stav výživy a zřejmě nepotřebuje speciální nutriční péči
 • Ztráta celkové hmotnosti o 1/3 nemusí představovat problém, nicméně pokud je ztráta 1/5 svalů, tak už to problém je
 • Z počátku septického stavu mohou stačit cca 2/3 energie a živin celkem, ale aminokyselin je potřeba až 2-2,5 g/kg/den. Jinak při nadměrném živení v takovém stavu vzniká riziko inzulínové rezistence. Dál je ale potřeba energii průběžně navyšovat až do rekonvalescence.

 • Podle průzkumů do nemocnice přichází cca 30 % pacientů ohrožených malnutricí nebo už v malnutrici. Pokud tedy 30-50 % pacientů nemá zavedenou doplňkovou nutriční péči, je něco špatně
 • Při snížené hladině albuminu se hůře využívají některé léky a hrozí předávkování
 • Potřeba dusíku
  • ve stabilním stavu: 1 g/ 200 kcal
  • ve kritickém stavu: 1 g/ 150 kcal
  • 1 g dusíku = 6,25 g AK
 • Indikace PEG: podávání EV déle než 4-6 týdnů, indikace geriatrické (bacha na etické kontraindikace, pokud už není například indikace ke KPR nebo podávání ATB, pak není ani k zavádění PEG), neurologické, chirurgie v oblasti krku a dutiny ústní, kriticky nemocní, onkologické (50 %), gastrointestinální (5 %), pediatrické (10 %), psychiatrické
 • Kontraindikace PEG: = kontraindikace gastroskopie, ileus, náhlá příhoda břišní, metabolický rozvrat, nádor žaludku, peritonea, obezita nebo těžká malnutrice, resekce žaludku, porucha koagulace
 • Komplikace PEG:  infekce, flegmóna, peritonitida, sepse, mechanické (tradiční ucpávání 🙂 ), zalomení sondy, perforace. Těžkých komplikací je pod 2 procenta.
 • Zavádění: 
  • „pull“ – klasicky, nejčastější, gastroskopií se zavaděčem, který jde zvnějšku po propíchnutí (viz obrázek)
  • „push over wire“ – sonda se dovnitř „tlačí“ před zavaděčem ústy
  • „push“ – zavedení kanyly přímo přes břišní stěnu (vhodné při ca horní části GIT, aby se zabránilo zanesení nádorových buněk fibroskopem do další části GIT)
 • Odstranění: vytáhnout, odstřihnout, endoskopicky, po cca 12 hodin NPO, dále tekutá => kašovitá => postupně solidní strava; rána se zatáhne za cca 2 dny
 • Podávání výživy:
  • 10 ml/ kg
  • při reziduích následující dávku snížit, pokud přetrvávají, tak další nepodávat
  • 0. den: 50 ml fyziologického roztoku, podlepit nebo podložit (ne na trvalo), očišťovat ránu
  • 1. den: počáteční dávka výživy (já většinou začínám 30-50 ml/ 6-7x denně podle konstituce pacienta a podle množství předchozí stravy, kterou do sebe zvládl dostat krátce před zavedením) + proplach
  • 3. den: výživa + proplachy + pootáčet
  • 7. den: výživa + proplachy + pootáčet + zanořovat a s pootáčením a zanořováním pokračovat denně 4-6 týdnů
 • Pro 90 % pacientů je zavedení PEG jednoznačně přínos, stejně jako pro rodinu a ošetřující personál, kteří se nemusí x hodin věnovat přípravě speciální stravy a dalších x hodin se prát s pacientem, aby to do něj dostali