Sekce chirurgických oborů ČAS a Chirurgická klinika FN Brno Bohunice  pořádají 5. listopadu 2015 (8,00 – 16,00 hod.) odbornou  konferenci

„3. podzimní sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové – multioborová spolupráce“.


Registrace: 8 – 9 hod v Konferenčním centru FN Bohunice

Program konference – témata přednášek

  •  Elektronická dokumentace v praxi
  • Chirurgie trávicího traktu
  • Cévní chirurgie
  • Vlhká terapie v praxi
  • Stomie
  • Výživa u chirurgických a onkologických pacientů
  • Příkladové kazuistiky
  • Varia

Závazné přihlášky k aktivní účasti zasílejte do 1.10.2015, k pasivní účasti zasílejte do 1.11.2015 přes web ČAS, iva.otradovcova !zavináč! uvn.cz.

Poplatek: pro členy ČAS 100,00 Kč (nutný doklad o členství v ČAS)
                pro ostatní 150,00 Kč
                důchodci a studenti 100,00 Kč

Platba v hotovosti při registraci
Pasivní účast je za 4 kredity

Program konference
Závazná přihláška