Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že jste již v minulé době projevili zájem o nutriční problematiku, dovolujeme si Vás oslovit.
V naší profesi Nutričního terapeuta se neobejdeme bez kvalitního počítačového programu, který propočítává nutriční hodnoty potravin a pokrmů. Využívají se programy, jehož výživové hodnoty vycházejí z rozličných zdrojů, mají různé možnosti využití.
Pro zkvalitnění  práce Nutričních terapeutů a pro přehled kvality nutričních programů jsme se rozhodli provést jejich shrnutí a zhodnocení v rámci celé České republiky.
Byli bychom velmi rádi, pokud bychom i s Vámi mohli navázat kontakt a požádat Vás o vyplnění krátkého formuláře, který najdete v příloze.
Konečné výsledky budou předneseny  na odborné konferenci Dietní výživa na podzim 2014 v Pardubicích a následně rozeslány všem, kteří vyplní přiložený dotazník.
Výsledek může být pro nás, nutriční terapeuty, pomocníkem při výběru kvalitního nutričního programu i vodítkem, co požadovat po majiteli programu k jeho vylepšení, a tím i ke zkvalitnění a zjednodušení  naší odborné práce.
Vyplněný dotazník, prosím, pošlete zpět do 5. 5. 2014.
Budete-li mít možnost, pošlete, prosím,  tento mail i dalším kolegyním a kolegům, aby byl výsledek práce co nejobjektivnější.

V říjnu 2014 Vás opět po roce zveme na odbornou konferenci Dietní výživa v Pardubicích. Letošní téma se bude věnovat problematice nutričních programů,  tuků a osteoporóze – onemocnění, které je stále na vzestupu.  Nabízíme Vám spoluúčast na  odborném programu. Přihlášku  k aktivní účasti s názvem sdělení  posílejte do konce května 2014 na adresu: Lucie.Ruzickova@fnmotol.cz


Prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.
předseda Společnosti pro výživu

 Lucie Růžičková                                                                                            
 Nutriční terapeutka                                       V Praze 3.4.2014