1. konzultace: cca 60 minut
– zhodnocení aktuálního zdravotního stavu na základě poskytnuté lékařské dokumentace
– tzv. nutriční anamnéza – tedy zvážení, jak by měl klient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu upravit jídelníček, případě fyzickou aktivitu
– edukace v daném dietním režimu
– propočet klientem dodaného jídelníčku (alespoň 3 dny)
2. a každá následující konzultace: cca 30 minut
– kontrola stanoveného dietního režimu a případné úpravy vzhledem k individuální snášenlivosti
– řešení dílčích dotazů klienta
– propočet klientem dodaného jídelníčku (je-li zapotřebí, například u redukční diety)
Kontrolní vyšetření probíhají dle povahy stanovené diety a potřeby klienta v rozmezí 2 až 12 týdnů
Pro dospělé je k dispozici možnost měření tělesného složení na přístroji mBCA Seca.
Konzultace poskytuji zejména v Praze. Problém by ale neměl být ani s konzultací v Trutnově a Ústí nad Labem, v jiných částech republiky mohu zprostředkovat kontakt na své kolegyně a kolegy. V případě zájmu se na mě obraťte prostřednictvím tohoto blogu, Facebooku nebo Google+.