Konference Bezpečná výživa na VŠCHT byla dle mého názoru velice zajímavá, přínosná a úspěšná. O tom svědčí i nápad pořadatelů pokračovat v dalších tématech. Psát zápis ze všech přednášek by bylo na hodně dlouho, ale nemohu si odpustit zveřejnit alespoň některé perly, které během obou sobot zazněly. Ještě jednou velké díky za zorganizování a možnost účasti!

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
  • Redukční režimy na 800 kcal/den: energetický příjem v koncentračních táborech, aby vězni vydrželi několik měsíců pracovat a pak sami od sebe zemřeli.
  • Energetickou potřebu můžeme zjišťovat přímou nebo nepřímou kalorimetrií. Přímou kalorimetrií zjistíme, kolik má člověk uložené energie, když ho spálíme.
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
  • Sekulární trendy: zatímco ten předchozí se vyznačoval růstem do výšky, v současnosti je to spíše růst do šířky
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
  • Na adresu údajných neustálých změn názorů na výživu, kdy se zjistí, že předchozí doporučení bylo špatné: jediné opravdu chybné rozporné bylo doporučení konzumovat margaríny v 80. letech.
Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.
  • Maso pochází ze zvířete, které je určeno k lidské výživě. Následovala otázka na pozdě příchozí posluchačku: Jsem z masa a kostí? – Ano.
  • Sója není maso, protože ji není možné veterinárně vyšetřit.
  • Na adresu dusičnanů v uzeninách: z pasivního kouření do těla dostaneme více dusičnanů než z konzumace uzenin.
Ing. Petr Cuhra
  • Reakce na rozčílenou lékařku s divně chutnajícím chlebem: SZPI provedla kontrolu v obchodě i u výrobce, kde neshledala žádné nedostatky. Nakonec se inspektor v pekárně zeptal na význam umístění nádoby s motorovým olejem – jestli třeba na promazávání linky. Výrobce bez okolků odpovědět, že to na vymazávání forem na chleba, protože zjistil, že jde nejlépe vyklápět. Netušil přitom, že používání motorového oleje v potravinářské výrobě není povolené.