Pěkný den, vážení přátelé, 
dovolte  nám pozvat vás na již 5. ročník konference  Dialogem ke zdraví, která se uskuteční 4. 11. 2018 v Praze v IKEMu.


Konference má za cíl odpovědět na kontroverzní otázky  z oblasti výživy a potravin. Seznámíte se s názory těch, kteří se ve výživě angažují a vyslechnete si v seriózní diskusi argumenty pro i proti nejrůznějším doporučením. Dalším účelem konference je vyvrátit některé mýty, které v dnešním světě výživy panují a naučit veřejnost se v těchto informacích lépe orientovat,  tak aby nepodléhali módním trendům.

Aktuálními tématy, kterým se bude letošní konference věnovat, jsou Biopotraviny, Čínská medicína a kila navíc, Denní příjem pod bazální metabolismus, Alternativní způsoby výživy v dětství, či oddychové a lahodné téma Čokoláda
 „Jídlo se stalo modlou. Vraťme ho tam, kam patří.“
Z přednášejících vystoupí mimo jiné prof. Ing. Jana Hajšlová, MUDr. Petra Šrámková, MUDr. Alexandra Moravcová, prof. Ing. Jana Dostálová,  prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Kateřina Cajthamlová či PharmDr. Margit Slimáková.
Kapacita sálu je omezená, proto si raději zarezervujte místa hned.
Těším se na Vás na konferenci.

Zde je  odkaz na přihlášku http://www.stob.cz/cs/konference-dialogem-ke-zdra a v příloze leták s ukázkou programu.
Za team STOBu  se na Vás těší Iva Málková