Na prdíky, zácpu, na utahání miminka… S tím Vám může pomoci lehké cvičení a tzv. antikolické masáže, tedy masáže proti problémům s bříškem. Není to nic těžkého, nepotřebujete na to žádný speciální kurz a nás dvě to moc bavilo. Sérii cviků a masáží jsme prováděly po přebalování, které nebylo po jídle, takže třeba čtyřikrát nebo pětkrát denně.

Masáže bříška

Antikolickou masáž bříška uděláte tak, že miminko položíte na záda, jeho pokrčené nožky zapřete o Vaše bříško a to potom masírujete dvěma prsty ve směru hodinových ručiček od pravé kyčle nahoru, pod žebry vlevo a dolů k levé kyčli. Pozor – nehladíte, masírujete, takže se nebojte bříško trošku promáčknout. Často se miminko vyprdí už při masáži a problém je pryč.

Vezměte levou ruku a pravou nožku miminka a přibližujte je k sobě, až se nad středem tělíčka setkají. Opakujte třeba osmkrát a pak totéž s pravou rukou a levou nohou. 

Uchopte obě nožky miminka nad kotníky a rytmicky pokrčujte k bříšku a zase natahujte, obě současně (miminko skáče), i každou zvlášť (miminko běží). Opakujte také třeba osmkrát.

Pokrčenými nožkami u bříška dělejte kolébku a přetáčejte je střídavě k levému a střídavě k pravému boku. Opakujte.

Pokrčenými nožkami dělejte kolem bříška kroužky ve směru i proti směru hodinových ručiček. Proti směru ale spíš jen setrvačností a zlehka, do bříška netlačte, aby zůstal zachovaný správný směr pohybu střeva. 

Zakončit masáž a cvičení můžete ještě vypisování velkého X Vaší levou rukou od levého ramene miminka k jeho pravé kyčli a současně pravou rukou od pravého ramene k jeho levé kyčli a nakonec vypisováním srdíčka. To uděláte tak, že bříška prstů položíte děťátku na hrudníček, uděláte oblouk k jeho ramenům a potom dolů a pod bříškem je zase spojíte, jak kdybyste kreslili velké srdíčko. 


Můžete taky pochopitelně využít kurzů cvičení nebo plavání s miminkem.
Uvedené cviky také nenahrazují spolupráci s fyzioterapeutem, pokud Vám ji lékař doporučil.