Předávám další školící pozvánku na příští sobotu, tentokrát z VFN. Třeba budete mít někdo čas zajít, já bohužel nejsem v Praze.
Vážení a milí,
dovolujeme si vás pozvat na jednodenní seminář týkající se léčby nadváhy a obezity. Někteří z vás již s naší organizací spolupracují na různých preventivních akcích. Je velká šance, že v budoucnosti těchto akcí bude více, rádi bychom se s vámi osobně poznali a sjednotili postupy, které při těchto akcích aplikujete. Stejně tak sjednocení názorů na tak složitou problematiku s množstvím nekorektních informací v médiích, na internetu a při různých reklamních akcích je nesmírně důležité. Protože v rámci preventivních akcí se budeme snažit rozšířit například o ukázky Nordic Walking, zařadili jsme do semináře i praktickou výuku.
Na seminář se můžete přihlásit na www.vstj.cz. Pokud jste s námi nikdy nespolupracovali a máte zájem na spolupráci do budoucna, napište to při registraci.
S přátelským pozdravem,
MUDr. Radka Jedličková                                        MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Koordinátorka projektů                                           předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.

A jako každou první sobotu v měsíci se koná dětský den, ve kterém jsou děti edukovány o vhodné pohybové aktivitě.