Z pověření pana Doc. Pánka Vám opět předkládám pozvánku na již tradiční konferenci Bezpečná výživa, která v prostorách VŠCHT proběhne v sobotu 1. prosince 2018. Všechny další potřebné informace najdete na odkazech níže

  • pozvánka
  • program
  • přihláška – pozor již není wordovským formulářem, ale přihláškovým formulářem na uvedeném odkaze 🙂